Enerji

Türkiye’nin Enerji Tablosuna Genel Bir Bakış

Gelişmelerden haberdar olmak için bizi Google Haberler'den takip edin!

Mühendistan Google News

İklim değişikliği ve fosil yakıtların kullanımında yaşanan kısıtlanmalar sebebiyle tüm dünyada temiz enerji kaynaklarının kullanıma doğru bir geçiş söz konusudur. Tüm dünyada gerçekleşen bu küresel enerji dönüşümünü “Küresel Enerji Dönüşümü ve Etkileri” adlı yazımızda derledik. Bu yazımızda ise sizlere güncel rakamlar ve tablolarla Türkiye’de enerji görünümünü kaynaklara göre derledik.

Türkiye’de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Tüketimi

Enerji Bakanlığı’nın açıkladığı en güncel rakamlara göre Türkiye’de enerji tüketimi 2018 yılında (2019 enerji tüketim verileri henüz açıklanmadı) bir önceki yıla oranla %2,2 artarak 304,2 milyar kWh, elektrik üretimi ise bir önceki yıla oranla %2,2 artarak 304,8 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye 2018 yılında elektrik üretiminin %37,3’nü kömürden, %29,8’i doğal gazdan, %19,8’i hidrolik enerjiden, %6,6’sı rüzgardan, %2,6’sı güneşten, %2,5’i jeotermal enerjiden ve %1,4’ü ise diğer kaynaklardan oluşmaktadır.

2018 Yılı Türkiye'nin Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı
2018 Yılı Türkiye’nin Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı

2019 Eylül ayı sonu verilerine göre ise Türkiye’nin kaynaklara göre kurulu gücü dağılımı ise %31,4’ü hidrolik enerji, %28,6’sı doğal gaz, %22,4’ü kömür, % 8,1’i rüzgar, %6,2’si güneş, %1,6’sı jeotermal ve %1,7’si ise diğer kaynaklardan oluşmaktadır. Ülkenin toplam gücü 90.720 MW ve toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü ise 44.588 MW seviyesine ulaşmıştır.

2019 Yılı Türkiye'nin Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı
2019 Yılı Türkiye’nin Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı

Kurulu güç, ülkede hazırda bulunan toplam santral kapasitesi anlamına gelmektedir. Asıl önemli olan bu santrallerin elektrik talebini ne kadar oranda karşılaya bildiğidir. Bu sebepten yukarıdaki iki grafikte farklılıklar söz konusudur. İlk grafikte Türkiye elektrik ihtiyacını en çok kömür ve doğal gazdan karşılamaktadır. Her ne kadar kurulu güçte liderlik hidrolik enerjide olsa da bu santrallerin bulunduğu bölgeler genelde elektrik talebinin görece düşük olduğu bölgeler olduğundan santraller tam kapasitede kullanılamamaktadır. Bu sebepten kurulu güç ve elektrik üretimi kavramları birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

Türkiye’de Petrol

2018 yılında dünyada tespit edilmiş petrol rezervi 1.729,7 milyar varil olarak belirlenmiştir. Bu petrol rezervinin 836,1 milyar varili yani %48,3’ü Orta Doğu ülkelerinde, 325,1 milyar varili yani %18,8’i Güney ve Orta Amerika ülkelerinde, 236,7 milyar varili yani %13,7’si Kuzey Amerika ülkelerinde yer almaktadır. 2018 yılında ise dünyada petrol üretimi günde 94,7 milyon varil seviyesine ulaşmıştır.

Dünya Petrol Rezervi Bölgelere Göre Dağılımı
Dünya Petrol Rezervi Bölgelere Göre Dağılımı

Birincil enerji kaynakları arasında çok önemli bir konumda yer alan ham petrol 2018 yılı verilerine göre dünya birincil enerji talebinin %31,4’nü karşılamaktadır.

Türkiye’nin 2018 yılında ham petrol ithalatı 21 milyon ton, petrol ürünü ithalatı da 17,7 milyon tondur. Öte yandan ülkemiz 8,9 milyon ton petrol ürününü de ihraç etmiştir.

Türkiye’de Doğal Gaz

Dünya’da doğal gaz rezervlerinin %38,4’ü yani 75,5 trilyon metreküpü Orta Doğu ülkelerinde, %33,9’u yani 66,7 trilyon metreküpü Avrupa ve Avrasya ülkelerinde, %16,5’i yani 32,5 trilyon metreküpü ise Afrika/Asya Pasifik ülkelerinde bulunmaktadır.

Dünya Doğal Gaz Rezervlerinin Bölgelere Göre Dağılımı
Dünya Doğal Gaz Rezervlerinin Bölgelere Göre Dağılımı

Ülkemizde 2018 yılı doğal gaz tüketimimiz 49,3 milyar Sm³ olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’de Kömür

Dünya kömür rezerlerinin dağılımına bakıldığında 323,6 miyar tonu yani, %31,3’ü Avrupa-Avrasya ülkelerinde, 424,2 milyar tonu (%41) Asya-Pasifik ülkelerinde, %25 oranında 258,7 milyar ton kömür rezervi ise Kuzey Amerika ülkelerinde, 14,4 milyar tonu %1,4 oranıyla Afrika-Doğu Akdeniz ülkelerinde ve 14 milyar ton yani %1,4’ü ise Orta ve Güney Amerika ülkelerinde yer almaktadır.

Dünya Kömür Rezervlerinin Bölgelere Göre Dağılımı
Dünya Kömür Rezervlerinin Bölgelere Göre Dağılımı

Türkiye’de 2017 yılının sonuyla birlikte, kömürün 145,3 Miyon Ton Eşdeğer Petrol (MTEP) olan birincil enerji tüketimindeki payı %27 seviyesine ulaşmıştır. 2018 yılı sonunda ise Türkiye’deki kömür santrallerinin kurulu gücü 18.997 MW seviyesine ulaşarak kurulu gücün %21,5’lik bir kısmını oluşturmaktadır. Yerli kömür temelli kurulu güç 10.203 MW (%11,5) ve ithal kömüre dayalı kurulu güç ise 8.794 MW ile toplam kurulu kömür santral gücünün %10’nunu oluşturmaktadır.

2018 yılında kömür santrallerinden toplam 113,3 TWh elektrik üretilmiştir ve toplam elektrik üretimindeki payı ise %37,3 seviyesine ulaşmıştır.

Not: Yazımızdaki tüm veriler Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan www.energy.gov.tr adresinden alınmıştır.

Emre LEBLEBİCİOĞLU

Emre Leblebicioğlu, enerji sistemleri ve mekatronik mühendisliği lisans ve makine mühendisliği yüksek lisans mezunudur. Enerji modelleme, rüzgar enerji santral tasarımı ve güneş enerjisi üzerine akademik çalışmaları vardır. Şuanda da aktif olarak güneş enerji sektöründe çalışmakta ve enerji üzerine de mühendislik danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. İyi düzeyde İngilizce ve temel düzeyde de Almanca bilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu