Yenilenebilir EnerjiEnerjiRüzgar Enerjisi

Rüzgar Enerji Santrali (RES) Kurulumu

Gelişmelerden haberdar olmak için bizi Google Haberler'den takip edin!

Mühendistan Google News

Rüzgar enerjisinden ve rüzgar türbinleriyle elektrik üretim yöntemlerinden önceki yazılarda  bahsetmiştim. Aslında tüm bu yazılar birbirleriyle bağlantılı o yüzden önce bu yazıları okumanızı tavsiye ederim. Ondan sonra rüzgar enerji santrali tasarımını daha iyi anlayabilirsiniz. Aşağıdaki başlık bağlantılarına tıklayarak bu yazılara ulaşabilirsiniz.

Rüzgar enerji santrali birden çok rüzgar türbinlerinin bir araya gelerek birbirlerinin rüzgar alanlarını bozmayacak şekilde dizilmeleriyle oluşur. Rüzgar enerji santrali tasarlanırken santralin kullanım amacı çok önemlidir. Yerel bir santral ile şebekeye bağlı bir santralin dizayn edilmesinde aynı koşullar göz önüne alınmaz. Üretilen elektriğin kullanım amacı farklı olduğundan dolayı değerlendirilmesi gereken kriterler farklıdır.

Rüzgar Enerji Santrali Arazi Belirleme

Şebekeye bağlı rüzgar enerji santrali için en önemli ölçü üretilecek enerji miktarıdır. Elde edilecek enerjinin rüzgâr hızının küpüyle orantılı olduğu daha önceki yazılarda belirtilmişti. Bu nedenle rüzgar hızlarının yüksek olduğu alanlara kurulan santralde daha fazla enerji üretilecektir. Bu nedenle uygun alanların belirlenmesi gerekir. Bu alanların belirlenmesi amacıyla rüzgâr datası elde etmeye yönelik enerji amaçlı rüzgar ölçümleri yapılmalıdır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar çok olumlu olsa bile seçilen alan çevre, elektrik bağlantıları ve topografı bakımdan rüzgâr enerjisi santrali kurmak için elverişli olmayabilir.

Seçilen sahada rüzgar enerji santrali kurmak fiziksel, çevresel, teknik ve yasal açılardan mümkün olmayabilir. Bu nedenle şu kıstaslar dikkate alınmalıdır:

 Sahaya ulaşım kolaylığı
 Enerji nakil hatlarının ve trafo merkezlerinin güç kapasitesi
 Üretilecek enerjinin nakli için trafo merkezlerine olan uzaklık
 Sahanın yol ve diğer çalışmalar için islenme kolaylığı
 Arazinin eğimi
 Sahanın alansal olarak yeterliliği
 Sahada arazi kullanım sekli ve mülkiyeti
 Sahanın bitki örtüsü
 Sahanın hakim rüzgar yönüne göre durumu
 Sahanın yerleşim birimlerine olan uzaklığı
 Sahanın imar durumu

 Sahanın askeri ve sivil radar ve benzer tesislere olan yakınlığı
 Sahanın sit, milli park, orman arazisi veya diğer kapsamda olup olmadığı
 Sahanın doğal yasam etkinlikleri ve ekolojik açısından önemi
 Sahanın jeolojik yapısı
 Yeraltı su kaynaklarının analizi
 Yakın civarda yasayanların rüzgar santrallerine bakış açısı
 Sahanın buzlanma, yağmur, yıldırım ve atmosferik kararlılık durumları
 GSM kapsama alanının tespiti
 Yasal yükümlülükler
 Yerel elektrik dağıtım şirketi ile yapılacak görüşmelerin sonuçları

Seçilen Şehrin Rüzgar Kapasitesinin İncelenmesi

Rüzgar enerji santrali kurulacak il EİE (Elektrik İşleri Etüdü)’den alınan bilgilere göre Aydın seçilmiştir. Buna göre Aydın için rüzgar kapasitesi aşağıda gösterilmiştir.

Rüzgar Hızı İncelemesi

Aydın şehri için 50 metre yükseklikteki rüzgar hızı dağılımı

Aydın şehri için 50 metre yükseklikteki rüzgar hızı dağılımı

Uygun ve ekonomik bir rüzgar enerji santrali yatırımı için 7 m/s veya üstü bir rüzgar hızı gerekmektedir.

Aydın ili için aşağıdaki tabloda ortalama rüzgar güç ve hız değerleri belirtilmiştir.

50 m’de Rüzgar Gücü (W/m2) 50 m’de Rüzgar Hızı (m/s) Toplam Alan (km2) Toplam Kurulu Güç (MW)
300-400 6,8-7,5 458,46 2.292,32
400-500 7,5-8,1 46,29 231,44
500-600 8,1-8,6 0 0
600-800 8,6-9,5 0 0
> 800 > 9,5 0 0
    504,75 2.523,76

 

Kapasite Faktörü İncelemesi

Aydın ili için 50 metredeki kapasite faktörü
Aydın ili için 50 metredeki rüzgar enerji santrali kapasite faktörü

Kapasite faktörü, bir santralin belli bir süre içerisinde ürettiği gücün, maksimum kapasitede üretebileceği güce oranıdır. Yani 8000 kW kurulu güce sahip bir rüzgar enerji santrali düşünün, bu santral 1 ayda 2000 MWh bir güç üretmiş olsun. Eğer bu santral tam kapasiteyle yani 24 saat boyunca elektrik üretebilseydi; 24 saat x 8000 kW x 30 gün =5760 MWh güç üretecekti. Tabi bu değer sadece teoriktir. Aylık kapasite faktörü de 2000/5760 = 0.34 yani %34 olarak elde edilir. Kapasite faktörü ne kadar yüksek olursa santralden elde edilecek gelir de o kadar yüksek olur. 

Yukarıdaki fotoğrafta Aydın ilinde 50 metre yükseklikteki kapasite faktörü dağılımını görmektesiniz. Burada kırmızı ve buna yakın renklerin kapasite faktörü daha yüksektir yani buralara kurulabilecek bir rüzgar enerji santrali ile diğer alanlara göre daha fazla güç ve gelir elde edilir.

Aydın Şehri için Hakim Rüzgar Yönü ve Frekansının İncelenmesi

Hakim rüzgar yönü ve rüzgar frekansı terimleri de rüzgar enerji santrali için Aydın ilinde belirleyeceğimiz bölge için çok önemlidir.

Hakim Rüzgar Yönü

EİE’den (Elektrik İşleri Etüdü) alınan bilgilere göre aydın ilinin hakim rüzgar yönü aşağıdaki fotoğraftaki gibidir. 

Hakim rüzgar yönü, rüzgarın en çok ve sık estiği yön olarak tanımlanabilir. Meterolojide ve denizcilikte bu terim oldukça sık kullanılır. 

Aydın ili için Hakim Rüzgar Yönü
Aydın ili için Hakim Rüzgar Yönü

Yukarıdaki görsele baktığımız zaman hakim rüzgarın batıdan geldiğini görmekteyiz. Bu yön rüzgarın en çok ve sık geldiği yöndür.

Rüzgar Frekansı

Rüzgar frekansı, rüzgar enerji santrali tasarımında çok önemlidir. Bu terim rüzgarın belli bir süredeki esme sıklığı olarak tanımlanabilir. Farklı rüzgar hız değerlerinde rüzgar frekansları farklı olabilir. Her ne kadar bu iki parametrenin doğru orantılı olduğu düşünülse de yüksek rüzgar hızlarında bu orantı değişebilir.

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere rüzgar frekansının en fazla olduğu yön batı yönüdür.

Yön Frekans
/N 6300
/NNE 8500
/NE 4800
/NNW 9900
/NW 10100
/WNW 37300
/W 33500
/WSW 20050
/SW 2800
/SSW 1300
/S 400
/SSE 2500
/SE 7200
/ESE 47500
/E 60000
/ENE 35200

 

Rüzgar Enerji Santrali için Uygun Bölgenin Seçilmesi

Aydın için Rüzgar Enerjisi Santrali Kurulabilir Alanlar
Aydın için Rüzgar Enerji Santrali Kurulabilir Alanlar

Haritadaki gri ve siyah renkli alanlar o bölgelere rüzgar enerji santrali kurulamayacağını gösterir. Bunun nedenleri de o bölgelerdeki şehirleşme,tarımsal faaliyetler arazi sorunları ve ölü rüzgar bölgesi gibi olumsuz etkenlerdir.

Aydın ili için Rüzgar Enerjisi Santrali Kurulabilir En Uygun Bölge

Aydın ili için Rüzgar Enerji Santrali Kurulabilecek En Uygun Bölge

Aydın şehrinde yaptığımız tüm rüzgar kapasite incelemeleri sonucunda rüzgar enerji santrali için en uygun bölge Dilek Yarım Adası Büyük Menderes Deltası Milli Parkının burun kısmıdır. Bu alan teorik olarak belirlenmesine karşın, kurulum yapılacak arazi değerlendirilmesi ve rüzgar ölçüm sistemlerinin kurulup rüzgar hız ve frekans değerlerinin tespit edilmesi gerekir.

Rüzgar Enerji Üretim Hesaplaması

Rüzgar Hızı Frekans İlişkisi

Rüzgar enerji santrali kurulmadan önce belirlenen araziye kurulan rüzgar ölçüm sistemlerinin ölçtüğü değerlere göre bölgenin rüzgar hızı ve frekansı arasındaki ilişkiyi gösteren tablo aşağıdaki gibidir. 

Hız Frekans Hız Frekans Hız Frekans Hız Frekans
0,1 70 2,1 6235 4,1 36042 6,1 45369
0,2 285 2,2 6153 4,2 38615 6,2 47253
0,3 491 2,3 6369 4,3 39350 6,3 49158
0,4 796 2,4 6635 4,4 37825 6,4 51258
0,5 1500 2,5 6752 4,5 39654 6,5 53698
0,6 1800 2,6 6958 4,6 41096 6,6 54869
0,7 1850 2,7 6905 4,7 42800 6,7 56258
0,8 1936 2,8 7563 4,8 43147 6,8 57632
0,9 1975 2,9 7862 4,9 43691 6,9 58631
1 3200 3 15050 5 44235 7 59994
1,1 3800 3,1 17325 5,1 41023 7,2 58632
1,2 4600 3,2 18200 5,2 38631 7,5 55143
1,3 4800 3,3 16450 5,3 35214 8,3 32456
1,4 4925 3,4 17125 5,4 36241 8,5 12365
1,5 5150 3,5 20200 5,5 37896 Genel Toplam 757650
1,6 5639 3,6 21350 5,6 31202
1,7 5263 3,7 26987 5,7 39112    
1,8 4826 3,8 29634 5,8 38963    
1,9 5639 3,9 28500 5,9 37826    
2 6389 4 32500 6 42369    

Rüzgar Türbin Sistemi Seçimi

Seçilen bölgedeki rüzgar verilerine göre rüzgar enerji santrali türbin sistemi RETScreen 4 adlı program ile Enercon firmasının Enercon-48-50M türbini seçilmiştir. Seçilen alanda 10 adet türbin kullanılması düşünülmektedir.

Rüzgar Türbin Seçimi (RET Screen Programıyla) 

        Rüzgar hızı Güç eğrisi verileri Enerji eğrisi verileri
        m/s kW MWh
Rüzgar türbini       0 0,0  
Türbin başına güç kapasitesi kW 800,0   1 0,0  
İmalatçı Enercon 2 0,0  
Model ENERCON – 48 – 50M 3 5,0 193,3
Türbin sayısı   10   4 25,0 524,1
Güç kapasitesi kW 8.000,0   5 60,0 1.030,3
Bağlantı noktası yüksekliği M 50,0   6 110,0 1.644,9
Türbin başına rotor çapı M 48   7 180,0 2.282,5
Türbin başına taranan alan 1.810   8 275,0 2.884,1
Enerji eğrisi verileri   Standart   9 400,0 3.421,2
Şekil faktörü   2,0   10 555,0 3.884,2
        11 671,0 4.271,2
        12 750,0 4.583,0
        13 790,0 4.821,3
        14 810,0 4.989,4
        15 810,0 5.092,9
        16 810,0  
        17 810,0  
        18 810,0  
        19 810,0  
        20 810,0  
        21 810,0  
        22 810,0  
        23 810,0  
        24 810,0  
        25 810,0  

Rüzgar enerji santrali için seçilen rüzgar türbin sisteminin özellikleri aşağıdaki tablodaki gibidir.

ENERCON E-48 / 800 kW Rüzgar Türbin Sistemi Özellikleri

Anma Gücü 800 kW
Rotor Uzunluğu 48 m
Göbek Boyutu 50m/55m/60m/76m
Rüzgar Bölgesi WZ III
Rüzgar Sınıfı IEC/NVN IIA
Türbin Çeşidi Dişlisiz, değişken hızlı, tek bıçak ayarlı
Rotor Tipi Aktif Pitch Kontrol İle Rüzgara Karşı Rotor
Kanat Dönme Yönü Saat yönü
Kanat Sayısı 3
Kanat Süpürme Alanı 1,810 m2
Kanat Materyali GRP (epoksi reçinesi): Yıldırıma Karşı koruma entegresi
Rotor Dönme Hızı Değişken, 16-31 rpm
Pitch Kontrol ENERCON tek pitch sistem, acil durum tahsisiyle rotor kanadı başına bir tane bağımsız pitch sistem
Jeneratör Ana Yatak Konik Makaralı Rulman Çifti
Jeneratör ENERCON direct-drive dairesel jeneratör
Şebeke Beslemesi ENERCON inverter
Frenleme Sistemi Rotor freni,rotor kilidi acil durum güç tedariğiyle 3 adet bağımsız pitch kontrol sistem
Yaw Control Aktif dişlilerin ayarıyla, yüke bağlı sönümleme
Cut-out Rüzgar Hızı 28-34 m/s aralığı fırtına koruması
Uzaktan İzleme ENERCON SCADA

Seçilen Rüzgar Türbin Sistemindeki Naselin İç Görünümü

Rüzgar Enerji Santrali Seçilen Rüzgar Türbin Sistemindeki Naselin İç Görünümü

Rüzgar Hızına Göre Seçilen Türbinde Üretilen Güç

Rüzgar Hızına Göre Seçilen Türbinde Üretilen Güç

Seçilen Rüzgar Türbininin Matematiksel Modellemesi

50 Metredeki Rüzgar Hızının Matematiksel Olarak Belirlenmesi

Önceki bölümlerde de anlatıldığı gibi bir bölgeye rüzgar enerji santrali kurulmadan önce rüzgar ölçüm direği dikilerek rüzgar hız değerleri ölçülür. Seçilen bölgede ise rüzgar hızı 10 metre için yaklaşık olarak 4,46 m/s bulunmuştur. Verimli bir sistem için 50 metrelik bir türbin yüksekliği istendiği için 50’m deki hız Hellman bağıntısıyla buluyoruz.

Vx=Vr.(Hx/Hr)u

Vr=Referans yükseklikte ölçülen rüzgar hızı

Hr=Referans yükseklik

Hx=Hız hesaplanacak yükseklik

Vx=İstenen yükseklikteki rüzgar hızı

u= Hellman Katsayısı

Bu denkleme göre Hr yani referans yüksekliğimiz 10 metre, bu yükseklikteki rüzgar hızımız yani Vr de 4.46 m/s’dir.  

Aşağıdaki tabloda rüzgar enerji santrali kurulacak yerinin arazi özelliklerine göre Hellman katsayıları belirlenmiştir. Arazi ağaçlık olduğu için bu değer 0,28 olarak belirlenmiştir.

Ölçüm Yeri µ
Açık deniz, kıyı şeridi 0,14
Açık alan, tarlalar 0,18
Ağaçlık alan, yerleşim alanı 0,28
Yüksek binalı yerleşim alanı 0,4

Yukarıdaki tüm bilgilere göre;

Vx=4,46m/s.(50m/10m)0,28 

50 metre yükseklikteki rüzgar hızı Vx=7 m/s’dir.

Maksimum Güç

Rüzgardan üretilen enerji türbin kayıpları ihmal edilirse maksimum değerde aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

PT=1/2xCPxρxAx(Vr)3

PT = Üretilebilecek maksimum güç (W)

ρ = Hava yoğunluğu (kg/m3) = 1225 kg/m3

Cp = Betz katsayısı (0,5926)

A = Rotor süpürme alanı (m2)

Rotor süpürme alanı rüzgar türbin kanatlarının dairesel dönüşünde taradığı alandır. Bu daire alan formülü ile yani pi sayısının yarı çapın karesi ile çarpılması ile elde edilir. Seçtiğimiz rotorun çapı 48 metre olduğuna göre burada r’yi 24 pi sayısını da 3 olarak alıyoruz ve aşağıdaki formülde yerine koyuyuoruz.

A=π.r2

A=3.242

A=1810 m2

Vr = Ortalama rüzgar hızı (m/s) önceki hesaplamada bulduğumuz 50 metredeki değeri yani 7 m/s hızını burada kullanacağız.

PT=1/2×0,5926x1225x1810(7)3  

PT=225,35 kW

Bulunan bu değer normal şartlarda kayıpsız üretilebilecek maksimum güçtür. Rüzgar enerji santrali için seçilen türbin olan ENERCON E-48/800kW ‘in hıza göre güç değerlerinde 7 m/s hızda 180 kW güç elde edildiği belirtilmiştir. Bu değerdeki düşüm türbin kanatlarında oluşan girdap ve sürtünme kayıplarıdır. Yani sistemimizin kanatlarda oluşan kayıplarıyla birlikte oluşan gerçek güç 180 kW, teorik gücü ise 225,35 kW’tır.

Gerçek Güç

Rüzgar türbinlerinde gerçek güç, kayıplardan dolayı ortaya çıkan gerçek verimle maksimum gücün çarpımıdır. İdeal türbinlerde genel verim %30-40 arasındadır bizim kullanacağımız türbinin verimi ise yaklaşık olarak %38 civarındadır. Bu değerler ile rüzgar enerji santrali ile üretilebilecek gerçek gücü bulabiliriz. Gerçek güç aşağıdaki formülle bulunur.

PG=PT

PG= Gerçek Güç,

PT= Maksimum (Teorik) Güç,

η= Gerçek Verim

PG=225,35×0.38

PG=85,63 kW

 

Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Faktörü Belirlenmesi

Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Tablosu

Rüzgar hızı Güç eğrisi verileri Enerji eğrisi verileri Frekans Esme Sayısı Üretilen Enerji eğrisi verileri
M/s kW MWh fr (h) Pt*fr=kWh
0 0   0 0
1 0   3200 0
2 0   6389 0
3 5 193,3 15050 75250
4 25 524,1 32500 812500
5 60 1.030,30 44235 2654100
6 110 1.644,90 42369 4660590
7 180 2.282,50 59994 10798920
8 275 2.884,10 34862 9587050
9 400 3.421,20 0 0
10 555 3.884,20 0 0
11 671 4.271,20 0 0
12 750 4.583,00 0 0
13 790 4.821,30 0 0
14 810 4.989,40 0 0
15 810 5.092,90 0 0
16 810   0 0
17 810   0 0
18 810   0 0
19 810   0 0
20 810   0 0
21 810   0 0
22 810   0 0
23 810   0 0
24 810   0 0
25 – 30 810   0 0
    Genel Toplam 238599 28588410

 

Oluşturduğumuz enerji kapasite tablosundaki bilgilere göre ve aşağıdaki formüle göre rüzgar enerji santrali için kapasite faktörü belirlenir.

KF=ET/(PN.8760)

KF=Kapasite Faktörü

ET=Rüzgar enerji santrali ile bir yıl boyunca üretilebilecek güç miktarı

Enerji kapasite tablosuna göre 28588410 kWh/yıl olarak belirlenmiştir.

PN= Rüzgar enerji santrali toplam kurulu gücü

800 kW gücünde 10 tane türbin planlanmıştır. Bu da toplamda 8000 kW bir kurulu güç yapar.

Sabit katsayı olarak verilen değer de 1 yılın saat cinsinden değeridir. 365 gün x 24 saat = 8760 saat/yıl

KF=28588410/(8000.8760)  KF=0.4  

KF=%40

%40 kapasite oranına sahip bir rüzgar enerji santrali de yatırımcı açısından oldukça verimlidir.

Sonuç

Rüzgar enerji santrali dizaynının çok iyi bir şekilde ve doğru metotlarla yapılması gerekmektedir. Ülkemizin ve dünyamızın rüzgar enerji santrali olmaması için tasarımlar ve hesaplamalar en ince ayrıntısına kadar yapılmalıdır.

Bu yazı ile sizlere rüzgar enerji santrali tasarımı adlı tezimin en önemli bölümlerini aktarmaya çalıştım. Eksik veya hatalı gördüğünüz yerleri yorum olarak belirtirseniz sevinirim.

 

Emre LEBLEBİCİOĞLU

Emre Leblebicioğlu, enerji sistemleri ve mekatronik mühendisliği lisans ve makine mühendisliği yüksek lisans mezunudur. Enerji modelleme, rüzgar enerji santral tasarımı ve güneş enerjisi üzerine akademik çalışmaları vardır. Şuanda da aktif olarak güneş enerji sektöründe çalışmakta ve enerji üzerine de mühendislik danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. İyi düzeyde İngilizce ve temel düzeyde de Almanca bilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. biraz da yasal duzenlemelerden bahsedilseydi iyi olurdu. bu arada ornek secilen proje 8 mw gucunde oldukca yuksek. daha dusuk yatirimlar icin seklinde aciklanabilseydi iyi olurdu cunku 1mwg alti ustu icin yonetmelikler yasalar oldukca degisiklik gostermekte

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu