Eğitim

KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı [2024]

Gelişmelerden haberdar olmak için bizi Google Haberler'den takip edin!

Mühendistan Google News

Bu yazıda pek çok kişinin merak ettiği KPSS ortaöğretim konuları hakkında detaylı bilgilere yer verilecektir.

Ortaöğretim KPSS Konuları

Ortaöğretim KPSS Konuları
KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı [2024] 7

KPSS ortaöğretim lise ve dengi okullardan mezun olan kişilerin girdiği bir sınavdır. Bu sınava giren ve başarılı olan kişiler kamu iş yerlerinde çalışmaya hak kazanır. 2 yıl arayla düzenlenen bu sınavda pek çok konu çıkmaktadır. Genel kültür ve genel yetenek olarak iki ana başlık olan sınavda çıkan KPSS ortaöğretim konuları şu şekilde sıralanabilir:

 • Türkçe
 • Matematik
 • Geometri
 • Tarih
 • Coğrafya
 • Vatandaşlık
 • Güncel bilgiler

KPSS ortaöğretim konuları her yıl aynı olup soru dağılımı ya da soru çeşitliliği değişiklik göstermektedir.

KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları

KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları
KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı [2024] 8

KPSS ortaöğretim konuları arasında en çok merak edilen ve üzerinde çalışılan matematik konuları bu sınava giren kişiler tarafından oldukça önemsenir. Matematiğin ağırlığı bu sınavda oldukça önemli olduğu için birçok kişi matematik konularına ayrıca ilgi duyar. KPSS ortaöğretim matematik konularınıın ağırlığı değişmekle beraber genel olarak şu şekildedir:

 • Temel kavramlar
 • Rasyonel sayılar
 • Köklü sayılar
 • Üslü sayılar
 • Matematiksel İlişkilerden Yararlanma
 • Problemler
 • Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama
 • Sayısal Mantık Soruları
 • Temel Geometri

30 sorudan oluşan matematik sınavında genel olarak bu konular çıkmaktadır. Matematik konularının soru dağılımları ve zorluk dereceleri sınavdan sınava değişir.

KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları

KPSS ortaöğretim Türkçe konuları KPSS’ye girecekler için çok daha önemlidir. Çünkü diğer tüm sınavlarda olduğu bu sınavda da Türkçe’yle başlanır ve puan getirisi oldukça fazladır. Türkçe’den ne kadar fazla doğru yapılırsa ve konularına ne kadar çok çalışıırsa o kadar yüksek puan alınır. KPSS ortaöğretim Türkçe konuları şunlardır:

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf
 • Dil Bilgisi
 • Ses Bilgisi
 • Anlatım Bozuklukları
 • Yazım Yanlışları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözel Mantık Soruları

Genel Türkçe bilgisinden ziyade Türkçe mantık soruları da bulunan bu sınavda sözel anlama ve yetenek de oldukça önemlidir. Konulardan da anlaşılacağı üzere sadece bilgi değil, okuduğunu anlama ve mantık yürütme konuları da ağırlıktadır.

KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları

KPSS ortaöğretim konuları arasında en fazla bilgiye dayanan konulardan birisi tarihtir. Bunun yanında çalışılması en fazla zaman alan konulardan birisi de tarihtir. Bunların nedeni çok fazla alt konuların yer alması ve öğrenilmesi gereken pek çok konunun olmasıdır. KPSS ortaöğretim tarih konuları aşağıdaki gibidir:

 • İlk Türk Devletleri
 • Türk-İslam Devletleri
 • Osmanlı Devleti
 • Kurtuluş Savaşı
 • Atatürk İlke ve İnkılapları
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Bu konu başlıkları kendi içinde pek çok alt başlığa sahiptir. Sınavda da sıralama bu şekilde olup aralara alt başlıklardan ve ayrıntı konulardan sorularda serpiştirilmektedir. Yani KPSS ortaöğretim tarihe biraz yoğunlaşmakta fayda vardır. Düzenli çalışıldığında kolaylıkla yapılabilecek olan KPSS ortaöğretim tarih soruları gözünüzü korkutmasın.

KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları

KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları
KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı [2024] 9

Tarihten sonra sorulan coğrafya soruları harita bilgisi, tablo ve grafik yorumlama ve genel coğrafya bilgisini kapsar. KPSS ortaöğretim sınavında çıkan coğrafya konuları şe şekildedir:

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’nin Fiziki Özellikleri
 • Türkiye’nin Beşeri Özellikleri
 • Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri

KPSS ortaöğretim coğrafya konuları genel olarak sözel yorumlamaya dayalıdır. Keyifli olan coğrafya sorularını rahatlıkla çözebilirsiniz.

KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları

KPSS ortaöğretim vatandaşlık soruları temel anayasa bilgisi, vatandaşların temel hakları bilgisi ve temel anayasa tarihi gibi bilgilere dayanır. Sınavın sondan bir önceki aşamasını oluşturan KPSS ortaöğretim vatandaşlık sorularının genel konuları şekilde sıralanabilir:

 • Temel Hukuk Kavramları
 • Yasama, Yürütme, Yargı
 • İdare Hukuku

KPSS ortaöğretim konuları arasında bulunan vatandaşlık sözel bilgiye dayanır. Soru sayısı diğer konu başlıklarına göre oldukça azdır ve çözmesi kolaydır.

KPSS Ortaöğretim Genel Kültür Konuları

KPSS ortaöğretim genel kültür konuları sınavın son kısmında yer alır. Bu kısımda güncel bilgiler, dünyada ve Türkiye’de yaşanan olaylar hakkında soru sorulur. Bunların yanı sıra önemli kişiler ve eserleri hakkında da sorular yer alır. Genel kültür konuları şu şekildedir:

 • Dünya çapında önemli kurum ve kuruluşlar
 • Edebiyat ve sanat
 • Toplumsal olaylar
 • Spor müsabakaları
 • Yerli ve yabancı önemli kişiler ve eserleri

Genel kültür sorularını çözmek için gündemi oldukça iyi takip etmek gereklidir. O yılın önemli olayları ve öne çıkan tarih ve kişileri hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir.

KPSS Ortaöğretim En Çok Çıkan Konular

KPSS Ortaöğretim En Çok Çıkan Konular

KPSS ortaöğretim konuları birden fazla konuyu barındırmaktadır. Bunlar ders ders şu şekilde ayrılabilir:

TÜRKÇE

 • Sözcükte anlam
 • Cümlede anlam
 • Anlatım bozuklukları
 • Noktalama işaretleri
 • Yazım yanlışları
 • Paragraf
 • Ses bilgisi
 • Sözcük türleri
 • Sözel mantık

MATEMATİK:

 • Temel kavramlar
 • Üslü sayılar
 • Kesirli ifadeler
 • Asal çarpanlar
 • Sayılar
 • Mutlak değer
 • Köklü ifadeler
 • EBOB-EKOK
 • Oran-orantı
 • Kümeler
 • Tablo ve grafik yorumlama
 • Kombinasyon
 • Problemler
 • Geometri
 • Sözel mantık

TARİH:

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk-İslam Tarihi
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Tarihi’nde Yenileşme ve Modernleşme Çalışmaları
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler
 • Kurtuluş Savaşı
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeleri ve Antlaşmalar
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Atatürk Sonrası Dönem
 • İkinci Dünya Savaşı
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

COĞRAFYA:

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin Bitki ve İklim Örtüsü
 • Türkiye’de Yer şekilleri
 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık Faaliyetleri
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
 • Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret
 • Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası

VATANDAŞLIK:

 • Hukukun Temel Kavramları
 • Devlet Biçimleri
 • Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
 • Anayasa Hukukuna Giriş
 • Anayasa ve Temel Kavramlar
 • Türk Anayasa Tarihi
 • 1982 Anayasasının Temel İlkeleri
 • Temel Haklar ve Hürriyetler
 • Yasama, Yürütme, Yargı
 • İdare Hukuku

KPSS Ortaöğretim Konularına göre Soru Dağılımı

KPSS Ortaöğretim Konularına göre Soru Dağılımı

Toplamda 60 sorudan oluşan KPSS ortaöğretim konularının soru dağılımları şu şekildedir:

KPSS Matematik Ortaöğretim Soru Dağılımı

Toplamda 30 sorudan oluşan matematik soru dağılımı:

 • Temel kavramlar: 2 soru
 • Rasyonel sayılar: 2 soru
 • Köklü sayılar: 1 soru
 • Üslü sayılar: 1 soru
 • Matematiksel İlişkilerden Yararlanma:  6 soru
 • Problemler:  8 soru
 • Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama:  3 soru
 • Sayısal Mantık Soruları: 4 soru
 • Temel Geometri: 3 soru

KPSS Ortaöğretim Türkçe Soru Dağılımı

Toplamda 30 sorudan oluşan Türkçe soru dağılımı:

 • Sözcükte Anlam: 2 soru
 • Cümlede Anlam: 2 soru
 • Paragraf: 15 soru
 • Dil Bilgisi: 2 soru
 • Ses Bilgisi: 1 soru
 • Anlatım Bozuklukları: 1 soru
 • Yazım Yanlışları: 1 soru
 • Noktalama İşaretleri: 1 soru
 • Sözel Mantık Soruları: 4 soru

KPSS Ortaöğretim Tarih Soru Dağılımı

Toplamda 27 soru olan tarih soru dağılımı:

 • İlk Türk Devletleri: 1 soru
 • Türk-İslam Devletleri: 2 soru
 • Osmanlı Devleti:  9 soru
 • Kurtuluş Savaşı: 3 soru
 • Atatürk İlke ve İnkılapları:  9 soru
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi:  3 soru

KPSS Ortaöğretim Coğrafya Soru Dağılımı

Toplamda 18 soru olan coğrafya soru dağılımı:

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu: 1 soru
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü: 2 soru
 • Türkiye’nin Fiziki Özellikleri:  4 soru
 • Türkiye’nin Beşeri Özellikleri: 3 soru
 • Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri:  8 soru

KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Soru Dağılımı

Toplamda 9 soru olan vatandaşlık soru dağılımı:

 • Temel Hukuk Kavramları: 3 soru
 • Yasama, Yürütme, Yargı: 4 soru
 • İdare Hukuku: 2 soru

KPSS Ortaöğretim Genel Kültür Soru Dağılımı

Toplamda 6 soru olan genel kültür soru dağılımı dünyada ve Türkiye’de meydana gelen olaylar, önemli kişi ve kurumlar hakkındadır.

Sonuç

KPSS ortaöğretim konuları 2024 yılında sınava girecek olan kişilerin oldukça merak ettiği bir konuydu ve bu yazıda da bu merakı gidermeye çalıştık. KPSS ortaöğretim konuları genel olarak detaylı olmakla beraber çalışıldığında öğrenmesi keyifli ve kolaydı. Bu sınava gireceklere şimdiden başarılar diler, yazımızı beğenip faydalı bulanlardan yorumlarını bizimle paylaşmasını isteriz.


ÖSYM

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu