Doğa ve Çevre

Katı Atık Tesisi Nedir? Nasıl Tasarlanır?

Gelişmelerden haberdar olmak için bizi Google Haberler'den takip edin!

Mühendistan Google News

Bu içeriğimizde sizlere katı atık tesisi nedir? bir katı atık tesisi nasıl tasarlanır? Bu soruların yanıtlarını derledik.

Ülkemiz içerisinde günde tonlarca miktarda atık oluşmaktadır. Gerek sanayiden kaynaklı gerek evsel olarak çeşitli atıklar meydana gelir. Bu atıklar çeşitli yöntemlerle içeriğine göre ayrıştırılır. Ayrıştırma işlemini pek çok ülke, kaynağında gerçekleştirirken toplumumuzda tesislerin içerisinde ayrı bir kısımda ayrıştırma işlemi daha yaygındır. Gerçekleştirdiğimiz bu durum enerji ihtiyacına sebep olur. Bu da ülkemiz için ekstra maliyet demektir. Bunun önüne geçebilmek için sıfır atık kumbaraları ve bilgilendirmelerine yetkililer tarafından son zamanlarda büyük bir önem verilmiştir ve buna bağlı olarak projeler desteklenmiştir. Buna rağmen ülkemiz atıklarını değerlendirme yolunda attığı adımlar tazeliğini sürdürmektedir.

Atıklar için yapılan mücadele kapsamında çeşitli geri dönüşüm uygulamaları, yeniden kullanıma uygun giysilerin toplanılması ve alınması, kompost tesisleri, yakma ya da sterilizasyon tesisleri bulunur. Bu hususun ayrıntılarına katı atık tesisi nedir? Katı atık depolama nedir? Katı atık tesisi nasıl tasarlanır? Katı atık tesisi maliyeti nedir? başlıkları altında cevaplandırmış olacağız. Hocalarımızın da dediği gibi “İnsan var oldukça atık hep olacak!”

Keyifli okumalar dileriz.

Katı Atık Tesisi Nedir?

Kati Atik Tesisi Nedir Mühendistan

Katı Atık Tesisi Nedir? Katı halde bulunan, çeşitli faaliyetler sonucunda üretilen ya da oluşturulan istenmeyen durumdaki atıkların toplanması ve sonrasında değerlendirilebilmesi için gerekli alanlardır. Katı Atık Tesisi tüm geri dönüşümlerin ve enerji elde edilmesinin tabiri caizse ilk katmanıdır.

Katı atık alanlarında çalışan çevre mühendisinin sistemini bilmesi gereken temel birim tesisidir. Katı atık tesisinin içerisinde depolanabilecek ambalaj atıkları, kutu-kâğıt-karton, mutfak ya da yemekhane artıkları (bitkisel yağlar ayrı), teneke ve metal atıklar, tehlikeli olmayan diğer atıklar, odun-kömür gibi yakacak malzemelerden arta kalan küller, kullanılmayan ya da istenmeyen herhangi bir eşya (dolap, çekmece, sandalye) ve nükleer özellik barındırmayan atıklardır.

Kamu kuruluşları ya da kamu tüzel kuruluşları tarafından belirlenen adreslerden belirlenen araçlar yardımıyla toplanan atıkların, katı atık tesisine getirilmesi sağlanır. Burada işçilerin ya da teçhizatların yardımıyla ayrıştırılma yapılır. Bu ayrıştırmada önemli olan nokta, atıkların hangi türde atıklar olduğudur. Mesela bozulmuş bir kulaklık organik içerikli atıkların arasına atılamaz.

Eğer atılırsa uygun bertarafı sağlanamaz. Başka bir örnek vermek gerekirse bünyesinde radyoaktif bulunduran atıklar toprağa gömülerek bertarafı sağlanabilir. Organik içerikli atıklar ise kompost yapımına gönderilebilir. Bu nedenle en temel ve en önemli nokta ilk aşama olan atıkların yönetmeliklerde belirtildiği gibi uygun ayrıştırılmasıdır.

Atıkların ayrıştırılması için ödenecek herhangi bir maliyetin yerine atıkları ilk başta çöp kutusuna karışık olarak atmak haricinde ayrı ayrı sıfır atık kumbaralarına atmak daha mantıklı değil mi sizce de?

Katı Atık Depolama Nedir?

Katı Atık Depolama Nedir

Katı Atık Depolama, çeşitli atıkların toplanılıp bertaraf sürecine kadar bir alanda bekletilmesidir. Burada bertaraf süreci ne olduğu ya da atıkların içeriğinin ne olduğunun hiçbir önemi yoktur. Her atık depolanmaya gider. Yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilen bu durumlar, her tesisin ve tesis yetkilisinin sorumluluğunda olmaktadır.

Katı Atık Depolama, düzenli depolama ve vahşi depolama olarak ayrılır. Genellikle vahşi depolama alanları bulunsa da en etkili ve verimli olan düzenli depolama tesisidir. Düzenli depolama tesisi hemen hemen her ilde en az bir tane olacak şekilde ülkemizde kuruludur. Düzenli depolama tesisinde atıkların toplanıp getirilmesinden bertarafına kadar tutulan alandır. İnşaatı sırasında her ne kadar katı atıklar da olsa içerisinde su bulunabilme ihtimaline karşı sızıntı suyu toplama alanı kurulur.

Atıkların hangi amaçla bu tesise getirildiğine göre tesislerin derecelendirilmesi mevcuttur. Düzenli depolama tesisi, atıkların araçlarla toplandıktan sonra tartıma getirildiği yerdir. Kantara girin aracın boş ve dolu durumunda iken ağırlıkları tartılır.

Peki vahşi depolama nedir? Vahşi depolama, atıklar için herhangi bir tesisin bulunmamasıdır. Toplumdan ve yerleşim alanlarından hem görüntü hem de koku sorunu oluşturmayacak kadar uzakta bir alanda araçlarla taşınan atıkların öylece bırakılmasıdır. Burada tesis olmadığı için proses ya da belli bir sistem yoktur.

Atıkları boşaltılırken dikkat edilen hususlardan biri toprak tabakasına göre hangi katmanda bulunması gerektiğidir. Bazı bölgelerde çukur açılarak atıkların yer altına boşaltılması sağlanır. Bunun tam aksine bazı kesimlerde ise toprak üstüne bırakılır.

Katı Atık Tesisi Nasıl Tasarlanır?

Katı Atık Tesisi Nasıl Tasarlanır

Katı atık tesisi nasıl tasarlanır? Katı atık tesisi tasarımında dikkat edilen birçok husus bulunur. Bu hususlar insanlara, insanların oluşturduğu atıklara, atıkların içeriğine dayanır.

 1. Atıkların elemen tel analizi ve atıkların nem içeriği
 2. Atıkların birim hacim ağırlığı, ıslak- kuru ağırlık ve buna bağlı olarak atıkların ısıl değeri
 3. Nihai fermantasyon alanı
 4. Tesisin öngörülen faaliyet zamanı içerisindeki her yılın nüfus miktarı
 5. Tesisin öngörülen faaliyet zamanı içerisindeki her yılın atık miktarı
 6. Atıkların toplanması için gerekli kap tipi ve sayısı
 7. Atıkları toplayacak işçilerin çalışma süreleri
 8. Atıkları taşıyacak araç tipi ve sayısı
 9. Her yıl için belirlenen beldedeki gerekli konteynır miktarı
 10. Atıklardan meydana gelecek sızıntı suyu toplama havuzu/alanı hesaplanması
 11. Olgunlaştırma alanı
 12. Depo alanı ve tüm diğer alanların yerleştirilmesi
 13. Deponi gazı hesabı

Hesapları gerçekleştirilir.

Katı Atık Tesisi Maliyeti

Katı atık tesisi maliyeti hesaplanırken tıpkı “Katı atık tesisi nasıl tasarlanır?” başlığı altında bazı hususlara değindiğimiz gibi burada da farklı birkaç noktadan yararlanacağız. Evsel niteliklere sahip katı atıkların toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve ardından yapılacak temizlik için maliyet hesaplanır. Bu maliyet içerisinde:

 1. Araçlar için harcanacak yakıt miktarı
 2. Atıkların toplanıp taşınmasını sağlayacak araçların ve şoförlerin çalışma saatleri
 3. Araçlara bağlı amortisman miktarı
 4. Araç kapasiteleri ve gidilecek rotanın belirlenmesi
 5. Araçlar yardımı ile toplanan atıkların transfer istasyonuna götürülürken harcadıkları miktar
 6. Personellerin giyim, yemek, yol maliyeti
 7. Tesislerin, transfer istasyonların, proses içerisinde yer alan teçhizatların periyodik bakım maliyeti
 8. Şehirlerin temizliği için alınacak süpürge, kürek gibi malzemelerin miktarı ve buna bağlı maliyeti
 9. Tesisin inşaat maliyeti

Bulunmaktadır.

Sonuç

Katı atık tesisi nedir? Katı atık tesisi nasıl tasarlanır? Başlığı altında hazırlanan bu yazıda katı atık tesisi tasarımının ayrıntılarına girerek öngörülmesi üzerine maliyet analizi için belirlenen kriterler verilmiştir. Ayrıca katı atık tesisi hakkında ve katı atık tesisi depolama alanlarına ait tanımlar verilerek okuyucular için daha keyifli hale getirilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu