Mühendislik Bölümleri

Jeoloji Mühendisliği Nedir? Jeoloji Mühendisi Ne Yapar?

Gelişmelerden haberdar olmak için bizi Google Haberler'den takip edin!

Mühendistan Google News

Jeoloji mühendisliği diğer mühendisliklere nazaran fazla tanınmayan ve tercih edilmeyen ancak özellikle günümüz dünyasında oldukça önemli bir mühendislik dalıdır.

Jeoloji Mühendisliği Nedir?

Jeoloji mühendisi varoluşundan bugüne kadar yerkürede yaşanan yapısal ve fiziksel değişimlerini, katmanlarını, maddelerinin özelliklerini, yer kabuğunun yüzey bölümüyle birlikte yer altını inceleyen, her türlü mühendislik yapılarının yer seçim çalışmalarını yürüten kişilerdir. Jeolog olarak da adlandırılan jeoloji mühendisleri, 4 yıllık bir yüksek eğitim sonucunda bu unvanı almaya hak kazanırlar.

Jeoloji mühendisliği dünyanın ve yaşamın tarihiyle ilgili en geniş verilerin elde edilebildiği bir mühendislik dalıdır. Teknolojide yaşanan büyük ilerlemelere bağlı olarak, sürekli genişleyen bir kapsamda daha fazla ihtiyaç duyulan bir mühendislik bölümü haline gelmiştir. Afetler, deprem, heyelan, toprak katması, sıvılaşma su baskını gibi konularda risk değerlendirmelerinin yapılması, yapılar ve mühendislik ürünleri için yer seçimlerinin gerçekleştirilmesi jeoloji mühendisliği alan, sıcak ve soğuk su başta olmak üzere, maden ve ham maddelerin aranıp, bu kaynakların ekonomik kullanım yeterliliğine sahip olup olmadığının değerlendirilmesi, mühendisliğin çalışma alanlarından bazılarıdır.

Jeoloji Mühendisliği Dersleri

Matematik, Kimya, Fizik temel derslerinin yanında mühendislik ve jeoloji alanında uzmanlık dersleri bölümün en önemli derslerini oluşturur. Kurumsal mühendislik, ilerleyen sınıflarda laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamaları geniş bir şekilde yapılır. Staj yapmak bölüm öğrencileri için zorunludur.

Jeoloji Mühendisliği Taban puanları 2019

Jeoloji mühendisliği taban puanı 2019 yılında 248,19216 olarak belirlenmiştir. Bölümün tavan puanı ise ODTÜ’de 366,04535 seviyesine ulaşıyor. Ayrıntılı tabloya buradan ulaşabilirsiniz.

Jeoloji Mühendisi Kimdir?

Yerkürenin tarihini, yerkabuğunun yüzeyini ve yer altının bileşimleri, yapısı, katmanlarının incelenmesine odaklanmış bilim insanları jeoloji mühendisi veya jeolog olarak tanımlanır. Tüm bu analizler ve madde, enerji ve maden keşiflerinin, yayılım özelliklerinin belirlenmesi, yerkürenin hareket yapısının ve dinamiklerinin belirlenmesi çizgisinde çok geniş bir veri toplanması sonucunu oluşturur. Bu durum bize yerkürenin davranışlarının önceden tahmin edilmesi ve risk analizlerinin yapılabilmesi avantajlarını oluşturur. Büyük veya küçük tüm mühendislik yapılarının yer seçimlerinin, jeologlar tarafından risk analizlerinin yapılması, daha güvenli yapıların ve yerleşim alanlarının kurulması avantajını oluşturur.

Jeoloji mühendisleri arazi şartlarında çalışmaya hazırlıklı olmalıdır.
Jeoloji mühendisleri arazi şartlarında çalışmaya hazırlıklı olmalıdır.

Jeoloji Mühendisi Ne Yapar?

Jeoloji mühendisi, dünyanın tüm tarihi boyunca meydana gelen süreçleri inceler ve analizlerini gerçekleştirir. Dünyayı oluşturan tüm materyallerin incelenmesinden sorumludur. Bu durum geniş kapsamıyla toprağın, kayaların, minerallerin incelenmesi, yerkürenin uğradığı değişimler ve bu değişimlerin nedenleri, yer üstünde ve yer altında bulunan kaynakların tespiti ve ekonomik analizlerini yapmak jeolog ya da diğer adıyla jeoloji mühendislerinin çalışma alanıdır. Elde edilen bu veriler madencilik, inşaat, sondaj çalışmaları, arazi ıslah çalışmaları, nükleer çalışmalar gibi yine çok geniş bir yelpazede çok önemli ve değerli bilgilerin elde edilmesini sağlar.Aynı zamanda tarihle ilgili pek çok sosyolojik bilginin desteklenmesini de sağlayan bu veriler, dünya tarihi açısından da önemlidir.

Jeoloji mühendislerinin sorumlulukları ve görevleri aşağıdaki gibidir.

  • Yer altı sularının keşfi,
  • Toprak ve su kirliğinin belirlenmesi,
  • Atık depolama gibi çevresel problemlerin analiz ve çözümleri,
  • Barajlar, demir yolları, köprüler, enerji santralleri, boru hatları gibi büyük mühendislik yapılarının inşası sırasında yer seçiminden, ihtiyaç duyulan çeşitli parametrelerinin belirlenmesi, risk oluşturan gaz bölgelerinin belirlenmesi ve bunların ıslahına yönelik çalışmalar gibi çok geniş ek çalışma alanları bulunur.

Ülkelerin yer altı kaynakları hakkında yaptıkları çalışmaların fazlalığı, aynı zamanda gelişmişlik düzeyiyle de doğru alakalıdır. Aynı zamanda ülkelerin geleceğin dünyasında var olabilmeleri içinde büyük önem taşır. Bu yer altı kaynaklarının tespiti, bulunması analizleri jeologlar tarafından gerçekleştirilir. Sadece bu ölçekte bile, jeoloji mühendisliği dünyanın en önemli meslek grupları içerisinde yer alır. Ancak özellikle toprak yapısı, kayması, su baskınları, depremler gibi afetler riskli gazların bölgesel tespiti çalışmaları, toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren daha önemli çalışma alanlarına sahiptir.

Jeoloji Mühendisleri Nerede Çalışabilir?

jeoloji mühendisleri nerelerde çalışabilir Mühendistan
Jeoloji mühendisliği bölümü mezunları için sektörel çalışma alanı oldukça geniştir.

Jeoloji mühendisliği bölümü mezunları özel sektörde ve kamuda iş bulma sorununu en az yaşayan kişilerdir. Çok geniş çalışma alanı, aynı zamanda kolay bir şekilde çalışabilecek bir iş bulabilme avantajı oluşturur. Bunun yanı sıra akademisyen olarak çalışmak ve çeşitli analiz kuruluşlarında bilimsel çalışmalar yürütmekte, jeologlar için her zaman başvurabilecekleri diğer bir avantaj oluşturur. Bölüme başvurmayı düşünen adayların, matematik, fizik, kimya gibi alanlara yatkın olması, arazi çalışmaları, gerektiğinde yer altına inebilecek çalışma alanlarına uyumlu olmaları gerekir.

Jeoloji Mühendisliği Maaşları

Jeoloji mühendisliği mesleği çalışma şartları kolay olmayan ama ona göre de maaş aralığı diğer mühendisliklere nazaran bir miktar daha yüksektir. Her mühendislikte olduğu gibi maaş tecrübeye, bilgi birikimine ve mesleki yeteneğe göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca mühendislerin çalıştığı şirket ve bulunduğu pozisyonda oldukça önemlidir. Aşağıda Türkiye şartlarında özel sektör için 2019 yılı jeoloji mühendisliği maaşları listelenmiştir.

  • Yeni mezun bir jeoloji mühendisi: 2750 TL – 5000 TL
  • Alanında 2 yıllık tecrübeye sahip olan bir jeoloji mühendisi: 3500 TL – 6000 TL
  • Alanında 5+ yıllık tecrübeye sahip bir jeoloji mühendisi: 6500 TL – 10.000 TL

Jeoloji mühendisliği hakkında görüşlerinizi, merak ettiklerinizi ve önerilerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Bütün sorularınıza elimizden geldiğince cevap vereceğiz.

Elif YILMAZ

Ben Elif Yılmaz, Mühendistan platformunda aktif olarak editör, SEO editörü ve SEO uyumlu metin yazarı olarak görev yapmaktayım.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu