TYT AYT

AYT Konuları ve AYT Soru Dağılımı (YKS 2024)

Gelişmelerden haberdar olmak için bizi Google Haberler'den takip edin!

Mühendistan Google News

Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin en merak ettiği sorulardan biri AYT Konuları ve AYT Soru Dağılımı olmaktadır. Bizde Mühendistan ekibi olarak sizlere AYT konularını ve soru dağılımını detaylı bir biçimde derledik.

AYT Nedir?

Açılımı “Alan Yeterlilik Testi´´ olan AYT’de asıl önemli olan bilgidir. Çoğunlukla 11 ve 12. sınıf konularını barındıran AYT konuları bu dönemlerde öğrendiğin bilgiyi aklında tutmaya ve onu diğer yıllarla harmanlamaya bakmaktadır.

AYT`de Kaç Soru Var?

AYT sınavında bölümü eşit ağırlık olan adaylara bir kitapçıkta 40 Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 ve 40 Matematik ,sayısal olanlara 40 Fen Bilimleri ve 40 Matematik, sözel olanlara ise 40 Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 ve 40 Sosyal Bilimler-2 sorusu sorulmaktadır. Her bölüm için soru sayısı 80 sorudur. Sınav süresi 180 dakikadır. AYT konularının derslere göre dağılımları aşağıdaki gibidir.

AYT Konuları

AYT konuları, Matematik, Fen Bilimleri, Edebiyat ve Sosyal bilimleri konularından oluşmaktadır. Derslere göre AYT konuları aşağıda listelediğimiz gibidir.

AYT Edebiyat Konuları

 • Anlam Bilgisi (Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam ve Paragrafta Anlam)
 • Eylemsi
 • Sözcük Türleri
 • Çekim Ekleri
 • Dil bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Anlatım Bozuklukları
 • Noktalama İşaretleri
 • Yazınsal Türler(Düz Yazı)
 • Söz Sanatları
 • Tiyatro
 • Sözlü Anlatım Türleri
 • Şiir Bilgisi
 • Destan Dönemi (İslamiyet Öncesi) Türk Edebiyatı
 • İslami Devir Türk Edebiyatı (İlk Ürünler)
 • Divan Edebiyatı
 • Halk Edebiyatı
 • Edebî Akımlar
 • Tanzimat Edebiyatı
 • Servet-i Fünun – Fecr-i Ati Edebiyatı
 • Millî Edebiyat
 • Cumhuriyet Şiiri
 • Cumhuriyet Romanı
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Dünya Edebiyatı
 • Çağdaş Türk Edebiyatı
 • Eser Özetleri

AYT Sosyal Bilimler Konuları

Sosyal Bilimler-1 Konuları

AYT Tarih Konuları

 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağ’da Dünya
 • İlk ve Orta Çağ’da Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devleti
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Dünya Gücü Osmanlı
 • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağ’da Osmanlı Toplum Düzeni
 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet – Toplum İlişkileri
 • Sermaye ve Emek
 • XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
 • XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Sermaye ve Emek
 • XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Türkiye ve Dünya
 • XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

AYT Coğrafya Konuları

Doğal Sistemler
 • Doğa ve İnsan
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • İklim Bilgisi
 • Yerin Şekillenmesi
 • Doğanın Varlıkları
Beşeri Sistemler
 • Beşeri Yapı
 • Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
 • Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
 • Geçim Tarzları
Mekansal Bir Sentez: Türkiye
 • Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye İklimi ve Özellikleri
 • Türkiye’nin Doğal Varlıkları
 • Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç

AYT Felsefe Konuları

Felsefe

 • MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
 • MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi
 • 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi
 • 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi
 • 20. Yüzyıl Felsefesi

Mantık

 • Mantığa Giriş
 • Klasik Mantık

Psikoloji

 • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
 • Psikolojinin Temel Süreçleri

Sosyoloji

 • Sosyolojiye Giriş
 • Birey ve Toplum
 • Toplumsal Yapı
 • Toplumsal Değişme ve Gelişim

AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlak ve Değerler
 • Din, Kültür, Medeniyet
 • Hz. Muhammed (SAV)
 • Vahiy ve Akıl
 • Dünya ve Ahiret
 • Kur’an’a Göre Hz. Muhammed
 • Kur’an’da Bazı Kavramlar
 • İnançla İlgili Meseleler
 • Yahudi ve Hristiyanlık
 • İslam ve Bilim
 • Anadolu’da İslam

AYT Matematik Konuları

AYT Matematik Konuları
 • Temel kavramlar
 • Rasyonel Sayılar
 • EBOB – EKOK
 • Oran – Orantı
 • Mantık
 • Kümeler
 • Bölünebilme Kuralları
 • 1. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
 • Üslü İfadeler
 • Üçgenler
 • Veri – Seçme ve Sıralama
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • Parabol
 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Çokgenler
 • Katı Cisimler
 • Trigonometrik Fonksiyonlar
 • Doğrunun Analitik İncelenmesi
 • İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
 • Çember – Daire
 • Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
 • Üstel Fonksiyonlar – Logaritmik Fonksiyonlar
 • Diziler
 • Trigonometri
 • Limit – Süreklilik
 • Türev
 • Belirsiz İntegral
 • Belirli İntegral
 • Çemberin Analitik İncelenmesi

AYT Fen Konuları

AYT Fizik Konuları

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • Kuvvet ve Hareket
 • İş – Güç – Enerji
 • Isı – Sıcaklık – Genleşme
 • Elektrostatik
 • Elektrik ve Manyetizma
 • Basınç – Kaldırma Kuvveti
 • Dalgalar
 • Optik
 • Kütle Merkezi – Tork – Denge
 • Atışlar
 • Basit Makineler
 • Düzgün Çembersel Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
 • Modern Fizik

AYT Kimya Konuları

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Mol Kavramı
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Asit – Baz – Tuz
 • Maddenin Halleri
 • Karışımlar
 • Tepkimelerde Hız – Enerji – Denge
 • Çözeltiler
 • Gazlar
 • Kimya ve Elektrik
 • Organik Kimya
 • Kimya Her Yerde

AYT Biyoloji Konuları

 • Canlıların Ortak Özellikleri
 • Canlıların Temel Bileşenleri
 • Hücre ve Organeller
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Mitoz – Mayoz Bölünme
 • Kalıtım
 • Ekosistem Ekolojisi
 • Canlılarda Enerji Dönüşümü
 • Solunum
 • İnsan Fizyolojisi
 • Endokrin Sistemi
 • Duyu Organları
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Sinir Sistemi
 • Dolaşım Sistemi
 • Boşaltım Sistemi
 • Solunum Sistemi
 • Bitki Biyolojisi
 • DNA – Gen – Protein
 • Popülasyon Ekolojisi

Sınava hazırlanan öğrenciler çok fazla soru çözmeli ve formülleri akıllarında tutmalıdır. Bilginin ön planda olduğu AYT sınavı tabir-i caize dananın kuyruğunun koptuğu yerdir. Öğrencilerin emeklerinin karşılığının alındığı bir sınavdır.

AYT konularını size detaylıca açıklamaya çalıştık. Konu ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda bize bildirebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu